Afgelopen dinsdag was het weer Prinsjesdag en is het regeringsbeleid voor 2019 bekend gemaakt.

In het wetsvoorstel Belastingplan 2019 zijn de volgende wijzigingen opgenomen:

INKOMSTENBELASTING

tweeschijvenstelsel

In de komende jaren wil de overheid een tweeschijvenstelsel invoeren.

Er komt dan een basistarief en een toptarief.

Voor mensen met een inkomen vanaf € 20.000 neemt het besteedbare inkomen dan toe.

Tevens wordt het minder van belang of een inkomen in een huishouden met één of twee personen wordt verdiend. T

In 2019 wordt het tarief van de huidige eerste schijf 36,65% en de tweede en derde schijf 38,10%.

Hoogste tariefschijf

Met ingang van 1 januari 2018 begint de hoogste tariefschijf bij een inkomen van € 68.507.

Voorgesteld is om dit bedrag tot en met 2021 niet meer te indexeren.

Verhogen maximum algemene heffingskorting

Door een verhoging van de algemene heffingskorting neemt het besteedbaar inkomen toe van mensen met een inkomen tot € 50.000 per jaar. In de aanloop naar Prinsjesdag heeft het kabinet de heffingskorting in 2019 met €44 extra verhoogd om de koopkracht te verbeteren voor met name lage inkomens en uitkeringsgerechtigden. Dit komt bovenop de verhoging van € 140 uit het regeerakkoord.

Maatregelen arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting

Door een verhoging van de arbeidskorting gaat werken meer lonen voor mensen met een inkomen tussen de € 20.000 en € 60.000 per jaar.

OMZETBELASTING

Verlaagde btw-tarief naar 9%

Het kabinet stelt voor het verlaagde btw-tarief te verhogen van 6% naar 9%. Het gevolg is dat alle dagelijkse boodschappen, de kapper, schoenmaker, fietsenmaker, stukadoor en schilder met 3% duurder worden