Met ingang van 1 januari 2020 wijzigt de Kleine Ondernemers Regeling voor de omzetbelasting.

De huidige Kleine Ondernemers Regeling voor de omzetbelasting komt daarmee te vervallen.

 

De huidige regeling

De huidige regeling is alleen voor de ondernemingsvormen met natuurlijke personen (eenmanszaak en vennootschap onder firma).

Daarnaast geldt dat, wanneer in een boekjaar het af te dragen bedrag aan omzetbelasting minder is dan € 1.346, dit bedrag niet hoeft te worden afgedragen.

Wanneer het af te dragen bedrag tussen de € 1.346 en € 1.883 ligt, krijgt de belastingplichtige een korting. Bedragen hoger dan € 1.883 moet worden afgedragen.

 

Wat gaat er veranderen

De nieuwe regeling is voor BTW ondernemers:

  • die gevestigd zijn in Nederland of hier een vaste inrichting hebben
  • met een omzet niet hoger dan € 20.000 per kalenderjaar

 

Deelname aan de nieuwe Kleine Ondernemers Regeling is niet alleen voor natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen. Ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en BV’s, kunnen er gebruik van maken.

Wanneer je aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kun je de nieuwe Kleine Ondernemers Regeling toepassen.

 

Wat zijn de consequenties:

  • Wanneer je de nieuwe Kleine Ondernemers Regeling wilt toepassen moet je je uiterlijk 20 november 2019 aanmelden bij de belastingdienst.
  • Deelname aan de nieuwe Kleine Ondernemers Regeling is voor een periode van ten minste 3 jaar.
  • Je wordt dan vrijgesteld voor de omzetbelasting en hoeft bijvoorbeeld geen aangiften meer in te dienen. In incidentele gevallen (import of export van goederen of diensten) moet je wel aangifte doen.
  • Wanneer je de nieuwe Kleine Ondernemers Regeling mag toepassen bereken je geen btw aan je klanten. Je mag de bij jou in rekening gebrachte btw ook niet vorderen.
  • Zodra de omzet in een bepaald jaar boven de € 20.000 komt, vervalt direct de deelname aan de nieuwe Kleine Ondernemers Regeling voor een periode van 3 jaar.

 

Of je wilt deelnemen aan de nieuwe Kleine Ondernemers Regeling hangt sterk af van je persoonlijke situatie.

Wil je in een komend jaar een of meer investeringen doen is het wellicht handig om te wachten. Immers wanneer je vrijgesteld bent voor de omzetbelasting, dan mag je de bij jou in rekening gebrachte omzetbelasting ook niet terugvorderen.

Wil je af van administratieve verplichtingen voor de omzetbelasting en je voldoet aan de voorwaarden kan het een overweging zijn. Let wel op dat voor de inkomstenbelasting de administratieve verplichtingen blijven bestaan.

 

Wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op 0182 – 35 29 46