Bij echtscheidingen neemt de echtgenoot die in de echtelijke woning blijft wonen vaak de hypotheeklasten van de andere ex-echtgenoot over. Deze overgenomen hypotheek vormt echter wel een nieuwe eigenwoningschuld. Deze schuld moet dus voldoen aan de actuele voorwaarden, wil de overnemer alle hypotheekrente kunnen aftrekken.

In een zaak voor Hof Den Haag waren twee echtgenoten getrouwd in algehele gemeenschap van goederen. In 1997 hadden zij een woning gekocht en gefinancierd met een aflossingsvrije hypotheekschuld. In 2013 kwam het tot een scheiding, waarbij de man de woning verliet. Vanaf dat moment nam de vrouw alle (hypotheek)lasten van de woning voor rekening. In januari 2017 kocht zij haar ex-echtgenoot uit. De vrouw stelt dat zij al eerder de economische eigenaar van het overgenomen deel van de woning is geworden. Daardoor zou ook over 2016 alle hypotheekrente mogen aftrekken: haar eigen deel en het deel dat zij van haar ex-echtgenoot heeft overgenomen.
Echter, het hof oordeelt dat het overgenomen deel van de hypotheekschuld een nieuwe schuld vormt. Deze nieuwe schuld moet voldoen aan de voorwaarden voor de eigenwoningschuld in 2013. In dat jaar was de aflossingseis al ingevoerd. Omdat de vrouw niets op de hypotheek heeft afgelost, kwalificeert het overgenomen deel van de hypotheek niet als een eigenwoningschuld. De vrouw mag de rente over dat deel van de schuld daarom niet aftrekken.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, neem dan gerust contact met ons op:
Bel ons: 0182-352946
Mail ons: info@vanwurmond.nl